Hur man raderar appar från Android

Det finns nog knappt en mobil ägare som inte någon gång behövt radera en eller flera appar från sin telefon. För det allra flesta av oss sker det nog snarare ganska ofta att vi laddar ner en app eller två som vi sedan inte längre behöver, eller åtminstone inte längre vill ska fylla plats i vår telefon. Men ibland är det lättare sagt än gjort. För att verkligen få bort appen ur systemet kan ibland vara klurigare än man först tror. Därför kommer vi här gå igenom hur man ska gå till väga.

Det är alltid smart att då och då gå igenom sin telefon, rensa och ta bort sådana appar som man inte längre använder. Dels så fyller ju apparna alltid mer eller mindre utrymme på mobilen, vilket gör att man inte kan få plats till andra appar. Så låt säga att du laddat ner en del casino appar, men att det nu kommit nya online casinon som lanserat appar du hellre vill ladda ner. Då kan det möjligtvis vara svårt att få plats för dessa, om man inte först raderar en del appar på telefonen. Dessutom är det så att trots att man stängt av appar så är dem aktiva och genom exempelvis notifikationer använder dem systemet på mobilen och gör att den blir långsammare. Därför är det alltid klokt att radera appar man inte längre har användning för.

Går appar att radera från Android?

Om du är intresserad av att radera appar på telefonen för att exempelvis få plats till nya casino appar, är det första du behöver göra att gå igenom vilka appar som går att radera. Det är nämligen så att alla appar på telefonen inte går att radera, utan en del av de apparna som finns på telefonen när man köper denna går helt enkelt inte att ta bort från telefonen. Tillverkaren av telefonen kan antingen ha valt att det ska vara omöjligt att ta bort vissa förinstallerade appar, eller så behövs dessa för att funktioner på telefonen ska fungera. Oavsett är det i bland möjligt att åtminstone inaktivera apparna så att man ändå kan få mer utrymme på telefonen.

Ta bort appar direkt i app översikten

Det kan faktiskt skilja sig en del hur går till väga för att radera appar på en Android telefon i jämför med andra tillverkare av telefoner. Det enklaste sättet att gå till väga på är att gå till den app man vill radera och peka på dess ikon på skärmen. Om man håller ner fingret i några sekunder kommer det slutligen dyka upp en liten meny på skärmen. Här ska man således välja det som heter avinstallera och sedan okej. Appen kommer då att avinstalleras och raderas. På en del modeller så ska man dock istället flytta appen till en specifikt plats på skärmen av telefonen, exempelvis ett hörn där det står avinstallera.

Använd Google Play Store för att ta bort appar i Android

En annan metod som man kan använda sig av om man vill ta bort och avinstallera appar är att göra detta via Google Play Store, alltså google plays butik. Om man intresserad av att använda Google Play Store för att radera appar ska man helt enkelt öppna butiken, och använda sig av sökfunktionen där inne och söka efter den app som man är intresserad av att avinstallera. Klicka dig in på appen och välj sedan det som heter avinstallera.

Använd inställningar för att ta bort appar i Android

En tredje metod som man kan använda sig av är att ta bort appar via inställningar. Det man gör då är först och främst att gå in på inställningar och välja den kategori som heter just appar. De appar som du är intresserad av att radera klickar du på avinstallerar helt enkelt och klickar sedan på OK på när bekräftelse frågan kommer upp på skärmen, om du verkligen vill radera appen.

Det kan ju finnas många olika anledningar till att man vill avinstallera appar, men om det är för att man behöver mer utrymme på telefonen så kan det vara en bra idé att navigera sig i vilka appar som faktiskt tar upp mest utrymme på telefonen. De appar som har mest megabyte, MB, är de som tar upp mest lagringsutrymme. Sedan kan det ju vara så att man ändå vill ha kvar appar som tar upp mycket lagringsutrymme, men det kan vara värt att se efter.

Inaktivera appar som inte går att radera

Som nämnt tidigare finns det en del appar som helt enkelt är omöjliga att radera från telefonen, däremot kan man ibland inaktivera dessa. Men vilka appar det är kan vara olika beroende på vilken modell eller tillverkare det handlar om. Ofta är det dock appar som fyller en betydande funktion för att mobilen faktiskt ska kunna användas på bästa sätt, exempelvis kameran. Väljer man att inaktivera en av dessa appar så får man ändå mer lagringsutrymme och kanske göra att mobilen går snabbare om det är så att den specifika appen ständigt är på i bakgrunden.

Vill man då prova att inaktivera en app så kan man göra detta dels genom inställningar eller direkt i app översikten på hemskärmen. Om man väljer att inaktivera en app som inte går att radera, ska man däremot vara medveten om att det kan påverka funktionen av andra appar. Skulle det vara så att andra appar har svårt att fungera korrekt när man inaktiverat en app, kan man bara återaktivera appen igen.

Hur återaktiverar man en app man inaktiverat?

Om det skulle vara så att man inaktiverat en app men sedan ångrat sig, antingen för att man gjorde det av misstag, eller för att inaktiveringen har påverkat andra appar negativt, eller för att man bara helt enkelt vill använda appen igen så går detta att göra. Det man då gör är att man enklast går in på inställningar och sedan igen klickar på kategorin som heter appar. Där klickar du in på den app du avaktiverat och sedan på där det står aktivera. Då kommer appen att starta igen.